Magdalena Werner

Psycholog, nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, terapię indywidualną i rodzinną. Specjalizuje się w pracy z rodzinami.  Posiada doświadczenie w pracy psychologa szkolnego. Oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych, trudności wynikających z całościowych zaburzeń rozwojowych u dziecka (autyzm, niepełnosprawność intelektualna), bądź zaburzeń zachowania. Prowadzi szkolenia dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z zakresu rozwoju psychoseksualnego, a także zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci autystycznych. Dbając o najwyższy standard swojej pracy terapeutycznej bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach zawodowych.