Weronika Konieczny

Pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Naturalne środowisko jej pracy to dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne. Specjalizuje się w pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce, wychowawczymi, kryzysem dojrzewania. Poprzez porady i konsultacje wzmacnia rodziców w trudnym procesie wychowania. Jej motto brzmi: współpraca kluczem do sukcesu.